top of page

Avís legal

1. Dades identificatives 
En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l'empresa titular de domini web és Grup QiD Soluciones, amb domicili a aquests efectes a Gran Via de les Corts Catalanes, 133, 1 C, 08014 Barcelona, número de CIF B64449390. Correu electrònic de contacte  qid@qidconsultors.com  i telèfon 934 87 72 86.

 

2. Usuaris 
L'accés i/o ús d'aquest portal de Grup QiD Soluciones atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s'escau, resultin de compliment obligat.

 

3. Ús del portal 
www.grupoqid.com  proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades a Internet pertanyents al Grup QiD Soluciones o als seus llicenciants a què l'USUARI pugui tenir accés. L´USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Grupo QiD Soluciones ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Grup QiD Solucions, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges. Grupo QiD Soluciones es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Grupo QiD Soluciones no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

4. Protecció de dades 
Grup QiD Soluciones compleix les directrius del Reglament UE 2016/679 de protecció de dades personals i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar, farà saber a l'usuari de l'existència i l'acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de l'adreça del responsable, la possibilitat dexercir els seus drets daccés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

Així mateix, Grupo QiD Soluciones informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment al tractament del vostre correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

 

5. Propietat intel·lectual i industrial 
Grupo QiD Soluciones per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos - marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Grup QiD Soluciones o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Grupo QiD Soluciones. L'USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Grupo QiD Soluciones. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los i copiar-los sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Grupo QiD Soluciones.

 

6. Exclusió de garanties i responsabilitat 
Grup QiD Soluciones no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

7. Modificacions 
Grupo QiD Soluciones es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma com aquests apareguin presentats o localitzats al vostre portal.

 

8. Enllaços 
En el cas que a  www.grupoqid.com  es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Grupo QiD Soluciones no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Grupo QiD Soluciones assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de aquests hipervincles o altres llocs dInternet.

Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

9. Dret dexclusió 
Grup QiD Soluciones es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús.

 

10. Generalitats 
Grup QiD Soluciones perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

11. Modificació de les presents condicions i durada 
Grup QiD Soluciones podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins a degudament publicades que siguin modificades per altres.

 

12. Legislació aplicable i jurisdicció 
La relació entre el Grup QiD Soluciones i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Avís Legal redactat seguint el  Model d'Avís Legal  web d´Espanya.

bottom of page